Kapacita: 120 osôb

K dispozícii ešte 66 miest

 

Registračný poplatok (zahŕňa obed a 2x coffee break): 

115 EUR – v prípade prihlášky do 10. 11. 2016
135 EUR – v prípade prihlášky po 11. 11. 2016

  

 

Viac info

Prihláška na konferenciu

17 | 10 | 2016Na konferenciu sa môžete zaregistrovať už aj prostredníctvom online prihláškyAj touto cestou Vám chceme umožniť byť súčasťou zoskupenia odborníkov v daných oblastiach, a tým obohatiť Váš profesionálny život novými poznatkami.17 | 10 | 2016Aktuálne výzvy stransparentňovania vzťahov vo farmapriestoreSnaha o zabezpečenie transparentnosti má svoje odrazy vo viacerých oblastiach národného zákonodarstva a okrem pozitív prináša aj otázky, o ktorých je potrebné diskutovať a spoločne právnu kultúru transparentnosti posúvať na vyššiu úroveň.

 

 

 

V ostatných dvoch – troch rokoch zaznamenala slovenská legislatíva dôležité zmeny zamerané na zabezpečenie transparentnosti v interakciách medzi subjektmi farmaceutického trhu, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi pracovníkmi. Snaha o zvýšenie transparentnosti má svoje odrazy vo viacerých oblastiach národného zákonodarstva a okrem pozitív prináša aj otázky, ktoré ani jedného z účastníkov týchto vzťahov nenechávajú chladnými.

 

 

 

 

 

SPOLOČNE BUDEME HĽADAŤ ODPOVEDE NA OTÁZKY:

 

 

 

 

 

Na konferencii stretnete zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR, Národného centra zdravotníckych informácií, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstva zdravotníctva ČR, predstaviteľov asociácií originálnych a generických liekov, predstaviteľov výrobcov zdravotníckych pomôcok, zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov.

 

 

 


 

 

  

 

PROGRAM


0
8.00 – 08.30  Registrácia

08.30 – 08.45  Privítanie, otvorenie

 

Ako je to dnes na Slovensku s transparentnosťou?

 

08.45 – 09.15  Príspevok zástupcu MZ SR

09.15 – 09.45  Príspevok zástupcu NCZI

09.45 – 10.15  Príspevok Transparency International Slovensko

10.15 – 10.45  Diskusia

10.45 – 11.15  Prestávka

 

Zahraničný blok

 

11.15 – 11.45  Príspevok zástupcu MZ ČR

11.45 – 12.15  Príspevok zástupcu AIFP ČR

12.15 – 12.45  Diskusia

 

12.45 – 13.45  Obed

 

Vybrané otázky zrážkovej dane a ochrany osobných údajov pri hláseniach

 

13.45 – 14.15  Príspevok zástupcu MF SR

14.15 – 14.45  Príspevok zástupcu Úradu na ochranu osobných údajov

14.45 – 15.15  Diskusia

15.15 – 15.30  Prestávka

 

Ako hodnotia právny stav jednotliví stakeholderi?

 

15.30 – 15.45  Príspevok zástupcu SLeK

15.45 – 16.00  Príspevok zástupcu AIFP SK

16.00 – 16.15  Príspevok zástupcu GENAS

16.15 – 16.30  Príspevok zástupcu SK – MED

16.30 – 16.45  Príspevok zástupcu ANS

16.45 – 17.30  Diskusia

 

17.30  Záver konferencie