Prihláška na konferenciu

Program

Zmena v programe organizátorom je vyhradená.
 


 

 

 • 08.00 – 08.30  Registrácia účastníkov
 • 08.30 – 08.45  Privítanie, otvorenie
   

 

1. Ako je to dnes na Slovensku s transparentnosťou?   2. Zahraničný blok

 

 • 08.45 – 09.15  Príspevok zástupcu MZ SR
  Transparentnosť v liekovej politike
  RNDr. Jozef Slaný, CSc.

   
 • 09.15 – 09.40  Príspevky zástupcov NCZI
  eHealth – elektronické zdravotníctvo
  Ing. Marián Šimegh

  Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, spracovávanie údajov a ich zverejňovanie
  Ing. Martina Nagyová 
   
 • 09.45 – 10:15  Príspevok zástupcu TIS
  Transparentnosť vzťahov vo farmapriestore po novom: Sú naši lekári v konflikte záujmov?
  Mgr. Nikola Gurgoľová
   
 • 10.15 – 10.45  Diskusia
 • 10.45 – 11.15  Prestávka - 1. coffee break
 
 • 11.15 – 11.45  Príspevok zástupcu MZ ČR
  Pozitivní a negativní zkušenosti s transparentností v právu České republiky
  JUDr. Radek Policar
   
 • 11:45 – 12:15  Príspevok zástupcu AIFP ČR
  Česká republika – transparentnost prostřednictvím seberegulace
  Mgr. Jana Švorčiková
   
 • 12.15 – 12.45  Diskusia
 • 12.45 – 13.45  Prestávka - obed

 

 

3. Vybrané otázky zrážkovej dane
a ochrany osobných údajov pri hláseniach
  4. Ako hodnotia právny stav jednotliví stakeholderi?

 

 • 13.45 – 14.15  Príspevok zástupcu Finančnej správy SR
  Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa
  Ing. Iveta Petrovičová
   
 • 14.15 – 14.45  Príspevok zástupcu UOOU SR
  Aplikácia GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane údajov) vo farmapriestore
  Mgr. Zuzana Zoláková
   
 • 14.45 – 15.15  Diskusia
 • 15.15 – 15.30  Prestávka - 2. coffee break
 
 • 15.30 – 15.45  Príspevok predstaviteľa SLeK
  (Ne)transparentnosť v kontexte súčasnosti
  PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
   
 • 15.45 – 16.00  Príspevok predstaviteľa AIFP SK
  Od samoregulácie farma priemyslu k zákonnej úprave
  MUDr. Tamara Milly, MBA
   
 • 16.00 – 16.15  Príspevok predstaviteľa GENAS
  Transparentnosť vo farmapriestore z pohľadu generických výrobcov
  PharmDr. Karol Polon
   
 • 16.15 – 17.00  Diskusia, záver konferencie