Prihláška na konferenciu

JUDr. Radek Policar

späť na program

 


 

 

JUDr. Radek Policar

 

JUDr. Radek Policar vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity. Od roku 2000 do roku 2004 pracoval vo FN Brno ako vedúci Oddelenia verejných zákaziek a zástupca vedúceho Odboru právnych vecí. V roku 2004 prešiel do Masarykovho onkologického ústavu, kde zostal až do minulého roku. Fungoval tam ako vedúci Právneho úseku, od 2008 ako námestník pre právne služby a personalistiku a v rokoch 2011 až 2014 ako zástupca riaditeľa. V rokoch 2013 až 2014 bol prednostom Ústavu sociálneho lekárstva a verejného zdravotníctva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity. Je spoluautorom dvoch odborných publikácií o zdravotníckej dokumentácii a medicínskom práve. Pôsobí tiež ako lektor v odbore zdravotníckeho práva a v súvisiacich oblastiach, ako je manažment, riadenie ľudských zdrojov alebo verejné obstarávanie. Vyučuje na 1. lékařské fakultě UK, Lékařské, Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Akademii medicínského práva, Společnosti medicínského práva ČLS JEP, Institutu postgraduálních vzdělávání ve zdravotnictví, Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů či Justiční akademii.

 

 


  

 

Kontakt

 

JUDr. Radek Policar

 

námestník pre legislatívu a právo
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4 ,128 01 Praha
tel.: (420) 224 972 166
www.mzcr.cz

 


 

 späť na program