Prihláška na konferenciu

Ing. Iveta Petrovičová

 späť na program

 


 

 

Ing. Iveta Petrovičová

 

Ing. Iveta Petrovičová študovala na Národnohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej Bratislava, odbor makroekonomická regulácia. Po štúdiu pracovala na pozícii úverový pracovník, z ktorej sa postupne vypracovala až na súčasnú pozíciu na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, metodik dane z príjmov právnických osôb. V predchádzajúcom zamestnaní, na Daňovom riaditeľstvo SR zastávala funkciu vedúcej oddelenia riadenia medzinárodných vzťahov v rámci sekcie medzinárodnych vzťahov.

 

 


  

 

Kontakt

 

Ing. Iveta Petrovičová

 

metodik dane z príjmov právnických osôb
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 (48) 4393111
www.financnasprava.sk

 


 

 späť na program