Prihláška na konferenciu

Mgr. Nikola Gurgoľová

 späť na program

 


 

 

Mgr. Nikola Gurgoľová

 

Mgr. Nikola Gurgoľová absolvovala bakalárske štúdium na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach – Verejná správa a následne magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave – Verejná politika. Pôsobila ako štážístka v NRSR a v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po stážach sa realizuje ako projektová koordinátorka v organizácii Transparency International Slovensko. Venuje sa predovšetkým oblasti zdravotníctva (transparentnosť nákupov, zmluvných vzťahov, dohľadových orgánov a i.).

 

 


  

 

Kontakt

 

Mgr. Nikola Gurgoľová

 

hlavný analytik zdravotníctva
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
tel.: (00421 2) 5341 7207
www.transparency.sk

 


 

 späť na program