Prihláška na konferenciu

Mgr. Zuzana Zoláková

 späť na program

 


 

 

Mgr. Zuzana Zoláková

 

Študovala politológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Titul magistra práva získala v roku 2012 na Právnickej fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoju diplomovú prácu venovala téme Právne aspekty asistovanej reprodukcie. Už počas štúdia sa angažovala v aktivitách občianskeho združenia Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Medzi projekty, na ktorých aktívne participovala, patria UNIVERSITATIS DISPUTATIONE – séria univerzitných interdisciplinárnych dišpút pre študentov Univerzity P.J. Šafárika, a tiež medzinárodné konferencie Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky (2012), Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013) a Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu (2014). Je spolueditorom zborníka Aké princípy vládnu zdravotníctvu (2013). Odborne sa zameriava predovšetkým na otázky súvisiace s výkonmi asistovanej reprodukcie, reprodukčnými právami, darcovstvom buniek, etické a právne aspekty nových technológií.

 

 


  

 

Kontakt

 

Mgr. Zuzana Zoláková

 

generálny štátny radca
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
tel.: +421 /2/ 3231 3214
dataprotection.gov.sk

 


 

 späť na program