Prihláška na konferenciu

RNDr. Jozef Slaný, CSc.

 späť na program

 


 

 

RNDr. Jozef Slaný, CSc.

 

RNDr. Jozef Slaný, CSc. je absolventom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je vedúci Odboru farmácie sekcie farmácie a liekovej politiky na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Je členom Národnej normalizačnej komisie pre spoluprácu s EÚ pri ÚNMS SR, Rady pre technickú normalizáciu, Európskej liekopisnej komisie, Európskeho výboru pre lieky a farmaceutickú starostlivosť či Farmaceutického výboru pri EK.

 

 


  

 

Kontakt

 

RNDr. Jozef Slaný, CSc.

 

riaditeľ odboru farmácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2, 837 52 Bratislava
tel.: +421 2 59373 553
www.health.gov.sk

 


 

 späť na program